OfertaProjekt adresowany jest do trzech grup odbiorców:
  • osób fizycznych - w zakresie doradztwa indywidualnego i szkoleń
  • podmiotów ekonomii społecznej zarejestrowanych na terenie województwa – w zakresie usług prawnych, księgowych, marketingowych, z zakresu organizacji i zarządzania, oraz wsparcia psychologicznego, doradztwa oraz coachingu
  • instytucji rynku pracy i integracji społecznej – w zakresie promocji i budowy lokalnego partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej


Wspomaganie osób fizycznychWspomagamy osoby które mają trudności z wejściem lub powrotem na rynek pracy poprzez zwiększenie ich zdolności lub możliwości zatrudnienia, wyeliminowanie przeszkód napotykanych przez nie i ich rodziny na drodze normalizacji ich statusu materialnego i społecznego. Oddajemy do dyspozycji wiedzę i doświadczenie naszych specjalistów i praktyków gospodarczych wszystkim osobom zainteresowanym pracą w sektorze ekonomii społecznej, a szczególnie w spółdzielniach socjalnych.


DORADZTWO

Doradztwo indywidualne dla osób fizycznych jest prowadzone w sposób ciągły w siedzibie Fundacji Gaudete oraz przez internet w zakresie:
  • porady prawnicze,
  • doradztwo ekonomiczno finansowe,
  • doradztwo z zakresu organizacji i zarządzania,
  • doradztwo z zakresu marketingu i sprzedaży,
  • doradztwo psychologiczne.
Osoby zainteresowane pracą w spółdzielni socjalnej mogą dowiedzieć się o zasadach tworzenia i działania spółdzielni socjalnych, obowiązujących w tym zakresie przepisach prawnych, zasadach organizacji i kierowania spółdzielnią socjalną, finansach i ekonomii oraz zasadach pracy grupowej. Nasi specjaliści czekają na wasze pytania w Biurze Projektu. Można je zadać również przez Internet. Należy wypełnić i przesłać na adres biuro@kces.pl formularz zgłoszeniowy a następnie wpisać pytanie oraz swój adres e-mailowy w polach zamieszczonych poniżej.

Formularz zgłoszeniowy (dla osób fizycznych): zgłoszenie_osoba_fizyczna.doc

Treść zapytania:


Zwrotny adres email:

SZKOLENIA

Dla osób zainteresowanych podjęciem pracy w spółdzielni socjalnej lub jej założeniem przewidujemy cztery cykle bezpłatnych szkoleń. Będą się one odbywały w siedzibie Fundacji Gaudete i przygotowywały uczestników do złożenia spółdzielni socjalnej i pracy w niej. Zajęcia prowadzone będą w przystępnej formie przez naszych specjalistów posiadających duże doświadczenie w tym zakresie. Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz catering. Dwie powstałe w trakcie projektu spółdzielnie socjalne będą objęte półroczną opieką naszych specjalistów w pełnym zakresie działania (coaching). O terminach szkoleń informujemy w zakładce aktualności. Tam również znajduje się formularz zgłoszeniowy.

Wspomaganie instytucji ekonomii społecznejDoradztwo dla działających podmiotów ekonomii społecznej prowadzone jest stacjonarnie w siedzibie Fundacji Gaudete i przez internet przez wysokiej klasy ekspertów życia gospodarczego i społecznego: prawnika, specjalistę d/s księgowości oraz specjalistę d/s organizacji i zarządzania. Zapraszamy spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. z późn. zm.) do współpracy. Zadaj pytanie ekspertowi przez internet. Wypełnij i prześlij na adres biuro@kces.pl formularz zgłoszeniowy a następnie wpisz pytanie oraz swój adres e-mailowy w polach zamieszczonych poniżej.

Formularz zgłoszeniowy (dla instytucji): zgłoszenie_instytucja.doc

Treść zapytania:


Zwrotny adres email:
Lokalne partnerstwo na rzecz rozwoju ekonomii społecznejPoprzez cykl spotkań roboczych i konferencji chcemy wypracować model lokalnego partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Spotkania robocze z przedsiębiorcami powinny zmienić sposób patrzenia ludzi biznesu na ekonomię społeczną. Mamy nadzieję na znalezienie wspólnych metod i pól współpracy. Spotkania robocze z działającymi instytucjami ekonomii społecznej pozwolą na określenie ról i zakresów ich działania oraz wizji współpracy, co pozwoli zbliżyć się do skonstruowania porozumienia lokalnego. Kamieniami milowymi na ścieżce budowy lokalnego partnerstwa będą konferencje z udziałem zainteresowanych powstaniem partnerstwa instytucji: Urzędów Pracy, instytucji wojewódzkich, miejskich oraz organizacji pozarządowych. O terminach spotkań informujemy w zakładce aktualności. Tam również znajduje się formularz zgłoszeniowy.
Copyright 2009 by kces.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ekonomia Spoleczna